Výcvik

Kluzáky (SPL) | Ultralighty (ULL) | Motorová letadla (PPL a LAPL)

Výcvik pilota kluzáků (SPL)

Aeroklub Soběslav v současné době provádí výcvik pilotů kluzáků na osvědčeném kluzáku typu L-23 Super Blaník.

Co potřebujete k zahájení výcviku:

Zdravotní prohlídka: Zájemce o výcvik musí absolvovat zdravotní prohlídku u pověřeného lékaře, která není samozřejmě tak náročná jako prohlídka jež absolvují např. profesionální piloti. Její cena se pohybuje v řádu několika stokorun a obnáší 2 hodiny strávené v ordinaci. Pilot musí mít zejména dobrý sluch i zrak (brýle nejsou překážkou). Musí mít přiměřenou fyzickou kondici a být schopen pružně a rychle jednat a uvažovat. Platnost prohlídky je 1-5 let dle věku žadatele. Poté musí pilot opět navštívit lékaře. Seznam lékařů najdete na stránkách Letecké amatérské asociace. Nejbližší lékař se nachází přímo v Soběslavi.

Věk: Zájemce může být do výcviku zařazen po dovršení 14-ti let. Samostatné lety ve výcviku může žák provádět od 16-ti let a pilotní průkaz může být vydán taktéž od 16-ti let. Pro osoby mladší 18-ti let je vyžadován písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Maximální věk pro létání s kluzáky je omezen zejména zdravotním a duševním stavem pilota.

Finance: Tak jako vše i létání něco stojí. Cena za výcvik se odvíjí od počtu odlétaných hodin. Všechny platby probíhají formou záloh tzn. že pilot udržuje své konto stále v kladných hodnotách. Viz dále.

Průběh výcviku: Výcvik probíhá na letišti Aeroklubu Soběslav. Provoz je převážně víkendový. K dispozici je několik zkušených instruktorů, kteří se Vám budou věnovat.

Teoretická příprava: Před zahájením výcviku si žák musí osvojit základní znalosti z aerodynamiky, meteorologie, konstrukce letadel, předpisů a dalších oblastí v rozsahu 60 hodin. K teoretické přípravě existují názorné učebnice a konzultace s instruktorem je samozřejmostí. V průběhu praktického výcviku se tyto znalosti ještě prohlubují a na konci praktického výcviku žák složí z teoretických znalostí zkoušku.
Před zahájením praktického výcviku v létání absolvuje žák pozemní přípravu při níž je seznámen s obsluhou letadla, provozem na letišti a hlavními zásadami při létání. Poté začíná žák plnit výcvikovou osnovu po jednotlivých cvičeních. Každou úlohu procvičuje až do úplného zvládnutí cvičeného prvku. Po splnění celé výcvikové osnovy proběhne teoretická a praktická pilotní zkouška s inspektorem. Výcviková osnova umožňuje výběru ze dvou variant výcviku, v každé z nich je stanovena minimální letová doba a počet startů k jejich splnění.

Osnova základního výcviku pilota kluzáků: Výcvik je prováděn dle schválené osnovy naší letecké školy kombinací nácviků vzletů za navijákem a vzletů v aerovleku – za vlečným letounem. Minimální počet letových hodin dle této osnovy je 15, z toho 13 LH ve dvojím řízení a 2 LH sólo před provedením praktické pilotní zkoušky s inspektorem. Cena tohoto typu výcviku je cca 40.000,-Kč.

Výcvik pilota ultralehkých letounů (ULLa)

Letecká škola Aeroklubu Soběslav v současné době provádí výcvik pilotů ULL na moderním letounu P-92 Echo Super TOW italské firmy Tecnam a pokračovací výcvik na WT-9 Dynamic.

Co potřebujete k zahájení výcviku:

Zdravotní prohlídka: Zájemce o výcvik musí absolvovat zdravotní prohlídku u pověřeného lékaře, která není samozřejmě tolik náročná jako prohlídka jež absolvují např. profesionální piloti. Její cena se pohybuje v rádu několika stokorun a obnáší 2 hodiny strávené v ordinaci. Pilot musí mít zejména dobrý sluch a zrak (brýle nejsou překážkou). Musí mít přiměřenou fyzickou kondici a být schopen pružně a rychle jednat a uvažovat. Platnost prohlídky je 2 roky. Poté musí pilot opět navštívit lékaře. Seznam lékařů najdete na stránkách Letecké amatérské asociace . Nejbližší lékař se nachází přímo v Soběslavi – MUDr. Veronika Tučková (tel.: 381 212 609).

Věk: Zájemce může být do výcviku zařazen po dovršení 15-ti let. Samostatné lety ve výcviku může žák provádět od 16-ti let a pilotní průkaz může být vydán taktéž od 16-ti let. Pro osoby mladší 18-ti let je vyžadován písemný souhlas rodičů; nebo zákonných zástupců. Maximální věk pro létání s těmito letouny je omezen zejm. zdravotním a duševním stavem pilota.

Finance: Tak jako vše i létání něco stojí. Cena za výcvik se odvíjí od počtu odlétaných hodin. Všechny platby probíhají formou záloh tzn. že pilot udržuje své konto stále v kladných hodnotách. Osnova výcviku dle předpisu UL-3 obsahuje minimálně 20 letových hodin viz osnova. Cena výcviku je cca 50 000,- Kč. K nákladům na výcvik je dále nutno připočíst přistávací poplatky na cizích letištích, administrativní poplatky na LAA ČR a ČTÚ.

Průběh výcviku: Výcvik probíhá na letišti Aeroklubu Soběslav. Provoz je převážně víkendový. Je však možno po domluvě s instruktorem létat i v týdnu. K dispozici jsou tři instruktoři z nichž dva bydlí v Soběslavi nedaleko letiště.

Teoretická příprava: Před zahájením výcviku si žák musí osvojit základní znalosti z aerodynamiky, meteorologie, konstrukce letadel a předpisů v rozsahu minimálně 21 hodin. K teoretické přípravě existují názorné učebnice a konzultace s instruktorem je samozřejmostí. V průběhu praktického výcviku se tyto znalosti ještě prohlubují a na konci praktického výcviku žák složí z teoretických znalostí zkoušku.

Praktický výcvik: Výcvik je zaměřen na dokonalé osvojení pilotních návyků při řízení ultralehkého letounu. Osnova trvající minimálně 20 letových hodin zahrnuje nácvik základních letových manévrů, vzletů, přistání i řešení nouzových situací – viz osnova. Nedílnou součástí je i výcvik navigačních letů. Součástí není jen samotné létání, ale i důkladná pozemní příprava. Nezapomíná se ani na seznámení pilota s obsluhou letounu na zemi a s provozem na letišti.

Výcvikový letoun: Výcvik je prováděn na moderním italském letounu P-92 ECHO SUPER TOW italské firmy Tecnam. Výrobce je společností s bohatými zkušenostmi a širokým výrobním programem. Kromě kategorie UL vyrábí též součásti pro letadla typu ATR či Boeing. Je to dvoumístný hornoplošník s příďovým pevným podvozkem. Letoun je vybaven čtyřtaktním motorem ROTAX o výkonu 100Hp. Více rubrika letadla.

Výcvik pilota motorových letounů (PPL a LAPL)

Aeroklub Soběslav se od 12.7. 2019 stal ohlášenou organizací pro výcvik (DTO) pro:

  •  výcvik PPL(A),
  •  výcvik LAPL(A),
  •  dodatečné kvalifikace NIGHT.

Referenční číslo DTO: „CZ.DTO.057“.

Výcvik je prováděn na nadstandardně vybaveném letounu Cessna C-172SP a novém francouzském letadle Robin DR-400 dle schváleného programu výcviku níže.

Co potřebujete k zahájení výcviku:

Zdravotní prohlídka: Zájemce o výcvik musí absolvovat vstupní zdravotní prohlídku na ÚLZ v Praze. Pilot musí mít zejména dobrý sluch a zrak (brýle nejsou překážkou). Musí mít přiměřenou fyzickou kondici a být schopen pružně a rychle jednat a uvažovat. Platnost prohlídky je dle věku žadatele 1 -5 let. Poté musí pilot opět navštívit lékaře.

Věk: Zájemce může být do výcviku zařazen v roce dovršení 16-ti let. Samostatné lety ve výcviku může žák provádět od 16-ti let a pilotní průkaz může být vydán taktéž od 16-ti let. Pro osoby mladší 18-ti let je vyžadován písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Maximální věk pro létání s těmito letouny je omezen zejm. zdravotním a duševním stavem pilota.

Finance: Cena za výcvik se odvíjí od počtu odlétaných hodin. Všechny platby probíhají formou záloh tzn. že pilot udržuje své konto stále v kladných hodnotách. Osnova výcviku LAPL(A) zahrnuje minimálně 30 letových hodin (24 LH dvojího řízení a 6 LH sólo). Osnova výcviku PPL(A) zahrnuje minimálně 35 letových hodin (25 LH dvojího řízení a 10 LH sólo). Výcvik LAPL(A) vychází cca na 140 000,- a PPL(A) na cca 170 000,- Kč.

Průběh výcviku: Výcvik probíhá na letišti Aeroklubu Soběslav. Provoz je převážně víkendový. Je však možno po domluvě s instruktorem létat i v týdnu.

Teoretická příprava: Před zahájením výcviku si žák musí osvojit základní znalosti z aerodynamiky, meteorologie, konstrukce letadel a předpisů v rozsahu daném předpisem . K teoretické přípravě existují názorné učebnice a konzultace s instruktorem je samozřejmostí. V průběhu praktického výcviku se tyto znalosti ještě prohlubují a na konci praktického výcviku žák složí z teoretických znalostí zkoušku.

Praktický výcvik: Výcvik je zaměřen na dokonalé osvojení pilotních návyků při řízení motorového letounu, nácvik základních letových manévrů, vzletů, přistání i řešení nouzových situací – viz osnova. Nedílnou součástí je i výcvik navigačních letů. Součástí není jen samotné létání, ale i důkladná pozemní příprava. Nezapomíná se ani na seznámení pilota s obsluhou letounu na zemi a s provozem na letišti.

Soběslav LKSO

Počasí:
Aktuální meteo-info

GPS souřadnice:
49°14’58.81“ N 14°42’55.72“ E

Nadmořská výška:
407m n.m.

Kanál:
122.190 MHz

Dráhy:
18/36 – 740m
08/26 – 607m

Povrch:
Tráva

 

Archivy

Rubriky